Bra att känna till vid inflyttning

Brandvarnare

Renhållning

TV/ Bredband/ Telefoni

Parabol, antenn, markis

Förråd

Sopor

Tvättning av bil

Rökning/Snusning

Snöröjning och halkbekämpning

Kom ihåg!